Optimal Eyeshop AS ble etablert som et ekstra støttetilbud for Optimal Øyehelseklinikk slik at de som har utfordringer og plager knyttet til syn og øyne kan finne produkter som er spesielt tilpasset deres behov for behandling, pleie og oppfølging.
 
I samarbeid med innovative internasjonale helsemiljøer og sammen med øyeleger, professorer og forskere, kjøper vi inn produkter til Norge som er spesielt utviklet og produsert for å behandle eller pleie ulike syns- og øyeplager. Et tilbud som mange ofte opplever mangler i deres egen situasjon.
 
Vi ønsker å legge til rette for at så mange som mulig kan ha et ekstra tilbud som de selv kan velge å benytte seg av når det gjelder problematikk rundt syn og øyne.